Skip links

OKR – Hvordan finne veien til suksess

.


Hva er OKR

.

OKR står for Objectives og Key Results, og brukes til å både navigere og realisere langsiktige og kortsiktige mål!

Verktøyet har to funksjoner, der den skal gi struktur og oversikt, samtidig som at man setter spesifikke mål.


Dersom en bedrift ønsker å øke omsetning, så vil det være hovedmålet. Aktivitetsmål som å delta på et økt antall konferanser, og øke antall ring for salgsdepartementet, hjelper selskapet i å oppnå en høyere omsetning.

Betegnelsen OKR er kjent fra John Doerr sitt bidrag for Google i 1999 da selskapet fortsatt var relativt ferske, og som bidro til å sette selskapet i fart oppover. De siste 20 årene har verktøyet blitt mer og mer populært, der suksessfulle selskaper slik som Netflix, Samsung, Spotify, Amazon, Facebook og mange fler tar i bruk av OKR.

.


Hvordan bruke

OKR


OKR kan brukes individuelt og kollektivt. Hensikten er å nå Objectives ved å sette opp spesifikke Key Results, der verktøyet må kunne gi svar på spørsmålet:


“Har vi nådd målet vårt? Ja eller Nei”


Spotify skriver i HR-bloggen sin (2016) at de brukte både individuelle og kollektive OKR mål, men valgte å gå vekk fra den individuelle på bakgrunn at det hemmet effektiviteten i arbeidet deres. Med tanke på at Spotify er et ledende selskap som fortsatt vokser i stor fart, valgte de å gjøre det de følte, holdt effektiviteten gående. Likevel, så argumenterer selskapet for OKR på et organisatorisk nivå, der det gir struktur i kaoset og gjør det enklere for managere å følge opp de ansatte ved å strukturere alle aktiviteter opp mot et felles Objective.

.


På eksempelet over så ser du at jeg har gitt de ulike aktivitetene en prosentregning. Den baserer seg på hvor sannsynlig det er for at man oppnår målet sitt. En viktig del av OKR er å sette seg litt “vanskelige” mål, som kan sørge for at ansatte og organisasjonen utfordrer seg selv til vekst.


Karl Philip Lund i INEVO har et blogginnlegg, der det blant annet inneholder stegene INEVO brukte for å innføre OKR.


1. Fortell hva du ønsker å oppnå innen neste kvartal i OKR-format.
Et OKR-format kan se slik ut:
Øke omsetning
1. Delta på 10 konferanser (50% sannsynlig)
– 2. Oppnå 50 ring/dagen i salgsdepartementet (60% sannsynlig)

2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet.
Ettersom at hensikten med verktøyet er å oppnå mål, er det viktig at din OKR bidrar til å realisere firmaets langsiktige mål.

3. Diskuter dine OKR med en leder.
På denne måten kan man forsikre at de aktiviteter man ønsker å iverksette er aktuelle.

4. Daglig leder godkjenner alle OKR.

5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle.
Dette er spesielt viktig for å opprettholde en god struktur, slik at forskjellige OKR samspiller med hverandre.

6. Kjøre ukentlige oppdateringer.
Som nevnt i introen bør verktøyet brukes til å navigere seg mot kortsiktige- og langsiktige mål, der det er viktig å tilpasse seg endringer som skjer.

Verktøyet kan brukes på flere måter. Man kan ha en individuell-, overordnet- , teambasert OKR og en for kunder og andre interessenter.

.

.

Hvorfor bruke OKR

.

Som en organisasjon er det kritisk at ansatte forstår og tror på business strategien, slik at alle vet hva det jobbes mot og hvordan. I en artikkel i Harvard Business Review, kommer det frem at i gjennomsnitt 95% av alle ansatte i et selskap som sliter med vekst, har verken liten eller ingen kunnskap om selskapets strategi. Når alle i et selskap jobber mot et felles overordnet mål, som er målbart, blir det mulig å følge opp hvordan alle ligger an.

Det kommer ikke som et sjokk at mennesker gjør en bedre innsats i arbeidet sitt når man kan tydelig se veien til målstreken, og vet hvordan man kommer seg dit. Med det kan et system som OKR gi mer tydelighet, fokus og engasjement i arbeidet.

.

.


TED Talk

– John Doerr, OKR


Om du finner dette interessant så anbefaler jeg å se denne Ted Talk videoen, der John Doerr selv forklarer hvordan OKR er hemmeligheten bak suksess. Som jeg nevnte tidligere i innlegget, så er John Doerr kjent for hans implementering av OKR systemer i datidens nye Google i 1999.

Ted Talk – John Doerr, hvorfor hemmeligheten bak suksess, er å sette riktige mål


Ny fase i digital

markedsføring!

.

Med Karl Philip som foreleser i fase 3 av faget digital markedsføring, så vil OKR være et viktig verktøy for perioden. I løpet av denne fasen skal det nemlig etableres en nettbutikk der ukentlige OKR oppdateringer må logges. Jeg ser frem til å utvikle en egen nettbutikk og vil absolutt utnytte OKR til å følge opp nettbutikkens utvikling.

.

Litteraturliste

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
inevo.no/blogg – Karl Philip Lund (2018)

Leave a comment