Skip links

Hvordan bruke Growth Hacking til å få nettbutikken til å vokse?

Growth hacking er en betegnelse for vekststrategier i et selskap, og er en svært populær strategi for nystartede bedrifter.

Målet med growth hacking er kun en ting, nemlig å vokse.Hva er en

Growth Hacker?En markedsfører som bruker kreative, lav-kost strategier til å få tak i nye kunder eller beholde eksisterende, er en growth hacker.

En kritisk del til å utføre vekststrategier som funker, gjelder å analysere data og forstå kundens forbrukeratferd. Prosessen i growth hacking består av flere steg, og fra start er det viktig å ha svaret på om målgruppen har behov for produktet du selger, og hvor mye de er villige til å betale for det.


Hvilke Growth

Hacking

strategier finnes?De fleste strategier innen growth hacking kan deles inn i tre forskjellige punkter;

  • Content marketing

Målet med content marketing er å spre ordet om produktet ditt samtidig som man holder kostnadene så lavt som mulig. Det kan man blant annet gjøre gjennom å blogge, bruke sosiale medier, podcast, webinarer, influensere og mer.

  • Product marketing

Product marketing går ut på å finne taktikker som gjør produktet ditt mer attraktivt som vil resultere i en større kundebase. Det kan være taktikker sånn som FOMO (Fear of missing out) ved å gjøre produktet mer eksklusivt, etablere insentiver som gir kunden belønninger og fordeler ved å invitere nye kunder, eller bruke produktet selv.

  • Markedsføring

Ved å betale for annonseplasser på kanaler sånn som Facebook, kan man styre kommunikasjonen direkte mot målgruppen. Fordelen med dette er at man får mye god data tilbake om kundens atferd på nett, samt eventuelle svakheter ved produktet eller kommunikasjonen.


Hvem bruker

Growth Hacking

i dag?Selskaper som Dropbox, hotmail, AirBnB og Facebook har brukt growth hacking til å vokse eksponensielt på få år.

Dropbox ga for eksempel kundene sine mer lagringsplass ved å invitere folk eller integrere facebook- eller twitterkontoene sine til Dropbox. Denne strategien var en sterkt medvirker på den eksplosive veksten selskapet har hatt de siste 10 årene, der de økte med flere hundre millioner brukere fra 2009 til 2016.Sjekk ut denne videoen om hvordan Dropbox har brukt Growth hacking til å bli den giganten de er i dag!


Hvordan kan jeg

bruke Growth

hacking til å

få nettbutikken til

å vokse?

AARRR-modellen tar for seg de viktigste punktene for hvordan nettbutikker kan vokse.

  • Acquisition – Hvordan kan jeg få oppmerksomheten til potensielle kunder?

Første steget i modellen går ut på å bli sett av målgruppen. Selv om det kan være mange kunder i markedet du opererer i som kan ha behov for produktet, er det viktig å segmentere det inn i en målgruppe man kan nå (reachable market). Å øke oppmerksomheten og øke trafikken på nettsiden er nøkkelpunkter her.

  • Activation – Hvordan kan jeg gi en bedre kundeerfaring til målgruppen?

Her gjelder det å gi kunden en “aha” opplevelse ved å kommunisere verdien en får av produktet eller tjenesten du tilbyr. Nøkkelord her er engasjement, konvertering og atferd. Etter at man får oppmerksomheten til målgruppen, er neste steg å få de til å gjøre en handling som øker sannsynligheten for at de blir kunde.

På nettbutikken jeg driver sammen med Marius Vestlien og Magnus Ruud, www.salgish.no, så gikk vi ut med et lanseringstilbud på 25% på alle varer, dersom kunden meldte seg inn i nyhetsbrevet vårt. På den måten får vi kunden til å gjøre en handling mot at de får en verdi. Denne taktikken har fungert veldig bra, der vi fikk inn 50 medlemmer i nyhetsbrevet på bare 3 dager!

  • Retention – Hvordan kan jeg få potensielle kunder til å komme tilbake til nettsiden?

Steget her handler om å bevare eksisterende kunder. For eksempel ved SaaS selskaper så er det ofte en abonnomentsbasert betalingsløsning, der man er avhengig av at kunden holder seg til abonnementet. Med tanke på å holde seg kostnadseffektive som et nystartet selskap, er det billigere å ta vare på eksisterende kunder enn å få tak i nye. Dersom man ikke klarer dette, kalles det for en “churn”. Målet ved dette steget går dermed ut på å holde “churn rate” så lavt som overhode mulig.

  • Referral – Hvordan kan jeg få potensielle kunder til å snakke om nettbutikken med andre?

“Referral marketing” er et viktig begrep innen Growth hacking og går ut på å få nettbutikken din til å bli WOM (Word Of Mouth) for kunden og deres vennekretser. Steget her kan være en egen kampanje i seg selv. Dropbox eksempelet jeg brukte kommer inn her, der de ga kunden mer lagringsplass mot at de spredte ordet om dropbox til deres vennekretser, slik at de fikk flere brukere.

  • Revenue – Hvordan kan jeg få potensielle kunder til å bli betalende kunder?

Siste steget går ut på å forsikre inntekt. Dersom man bruker alle de øvrige stegene bør dette ikke være et problem. Det viktigste man bør få frem som nettbutikk er verdien kunden får av produktet eller tjenesten. Om kunden forstår verdien og har behov for det du selger, vil det øke sannsynligheten for at potensielle kunder konverteres til betalende kunder.Hvordan kan man måle dette?

Det er viktig å ha kontroll over all datapoengene man får fra nettbutikken og bruke det til å måle utvikling. Det finnes to måleenheter man kan bruke til dette:

  • Average order value per use
  • Customer lifetime value
Litteraturliste:

Leave a comment