Skip links

Hva er Konsekvensene av Filterbobler?

Hva er filterbobler?

Filterbobler er algoritmer som sender spesifikk data basert på hva slags signaler/informasjon plattformer som Google og Facebook har på deg. For eksempel på Google kan du og jeg søke opp nøyaktig det samme, men få helt forskjellige linker opp på første siden. Eli Pariser kom opp med begrepet “Filter Bubble” har en TED Talk hvor han viser til hvordan filterbobler fungerer og hvilke konsekvenser det medbringer.

Informasjonen som fylles inn i din egen boble, er kontrollert av aktører som Google of Facebook

Filterbobler styrer hvilke ekkokamre du ender opp i

Ekkokamre er en betegnelse for tilhørigheter av mennesker som står for samme verdier. Et eksempel på et ekkokammer er alle som var for Donald Trump som president under valgkampanjen i 2016. Det har vist seg at filterbobler hadde stor påvirkning på presidentvalget der folk som var enten for, i mot eller usikre fikk spesifikke nyheter og informasjon som forsterket populasjonens egne meninger. Ulempen med en slik personifisert filterboble er at folk havner i ekkokamre der man kun får informasjon som støtter eget perspektiv. For eksempel så fikk Donald Trump velgere positive nyheter om han og negative nyheter om Hillary Clinton på Facebook og på Google søk.

“There is a natural human tendency to dislike a person who brings us unpleasant information, even when that person did not cause the bad news. The simple association with it is enough to stimulate our dislike.”

“If we are paying attention to something, it’s important. That’s how we decide to pay attention. But a communicator can reroute our attention to something that isn’t important, but make it seem important as a consequence.”

– Robert B. Cialdini


Cambridge Analytica

Kort video om hvem Cambridge Analytica er og hvordan de har brukt persondata til å påvirke folks meninger i stor grad.

Cambridge Analytica var et britisk selskap som kombinerte dataanalyse med strategisk kommunikasjon på digitale plattformer. Selskapet hadde et tett forhold til Facebook og satt på ufattelig mye persondata. Med all dataen de hadde tilgang på, så kunne de fange opp signaler på hva folks formeninger var rundt politiske valg som Brexit og USA sin valgkampanje i 2016. Basert på signalene de fikk, skapte de filterbobler med informasjon som kunne potensielt få folk til å endre eller forsterke meningene sine.

I videoen så kommer det frem at Cambridge Analytica brukte personers vennekretser på Facebook til å spre informasjon om blant annet politiske valg. Betegnelsen nettverkseffekter er virkelig noe å understreke i dagens digitale forbrukersamfunn. Betegnelsen handler om hvordan informasjon spres rundt vennekretser og gjør det utrolig enkelt å treffe mange personer på kort tid.

Nettverkseffekter fungerer slik: Hvis jeg deler et innlegg på Facebook og 5 venner liker innlegget, så vil det havne på Facebook siden til alle 5 sin vennekrets, som kan føre til flere likes og et enda større publikum.


Hvilke konsekvenser kan filterbobler forårsake?

Filterbobler sørger for at du havner i et spesifikt ekkokammer, og problemet med dette er at du får lite eller null informasjon om ulike perspektiver og fakta som motsier dine meninger om noe. Selv om informasjonen man får i boblen sin er basert på relevans, så blir det vanskelig å forstå fenomener. Det blir nesten umulig å se på ting objektivt når man havner i ekkokamre, og det hjelper ikke at det kryr av “fake news” på nettet. Det er viktig å være kritisk til alt man leser om på nettet!

Kommenter gjerne hva din formening er om filterbobler og hva ditt inntrykk er om dette innlegget.


Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer
en.wikipedia.org/wiki/Eli_Pariser


Leave a comment

  1. Hei! Fint innlegg, likte spesielt overskriften din “Filterbobler styrer hvilke ekkokamre du ender opp i”. Bra at du belyser at det er viktig å være kritisk til det man leser på nett.. det er det nok mange som kan lære av.