Skip links

Hva er en god digital strategi?

STRATEGI

.

Når man skal starte en bedrift, uavhengig av hva man tilbyr, må man ha en strategi for å kontrollere vekst. En god strategi øker sannsynligheten for lønnsomhet på lang sikt, og hjelper til med stabilitet innad i organisasjonen.

Strategier er tiltakene/aktivitetene man gjør for å nå et mål. Med det kan strategier deles opp i aktivitetsmål som må gjennomføres for å nå det endelige overordnede målet. For eksempel hvis man ønsker å øke trafikken på nettbutikken sin, kan man sette opp strategier for dette. Hvis man tar utgangspunkt i å øke kundens opplevde verdi for å få flere til å konvertere fra annonser, kan man for eksempel tilby rabatter/fordeler for kunden, dersom de velger å gå inn på nettbutikken.

.


Digital strategi – hva bør den inneholde?

.

En digital strategi går ut på å kartlegge de digitale kanaler man kan bruke for å nå målene sine gjennom bruk av strategiske virkemidler og aktiviteter. Digitale strategier kan brukes til å utbedre et selskaps digitale tilstedeværelse.

I blogginnlegget til Iteo så tar de for seg 13 spørsmål en kan stille seg når man lurer på hva den digitale strategien bør inneholde:


Hvordan ser en digital strategi ut?

Som jeg nevnte innledningsvis, er det viktig å kunne måle og følge opp strategiene sine. Fordelen med digitale strategier er at informasjonen rundt de består av data som kan analyseres. Èn måte å følge opp strategiene sine, kan gjøres ved å måle KPI.

På visma sin blogg, lest 15. juni, definerer de Key Performance Indicators (KPI) som et måltall for å evaluere måloppnåelse. Måltallene er med på sikre at strategien oppnåes. Det er viktig å begynne med strategi og dermed sette opp KPI, slik at strategiene blir målbare.

.

RACE-modellen


RACE-modellen tar for seg fire viktige steg i en digital markedskommunikasjonsstrategi. Dette er en oppdatert modell av Dave Chaffey (Chaffey og Ellis-Chadwick 2019, kap 1.3) og står for Reach, Action, Convert and Engage. Basert på hvordan man vil måle stegene, kan man sette opp relevante Key Performance Indicators.

Strategien nedenfor er gjort med utgangspunkt i nettbutikken jeg og 2 medstudenter driver, www.salgish.no.

.


.

Kunden blir eksponert for et budskap, responderer på en Call To Action (CTA), deretter måler man antallet som abonnerer på nyhetsbrev på landingssiden. Etter kjøp måler vi om kunden er lojale gjennom å se på antallet returnerende kunder.


Rekkevidde
Ønsket er å bygge bevissthet rundt merkevaren Salgish og produktene som selges. Dette har blitt jobbet med gjennom Facebook og Instagram annonser, søkemotoroptimalisering og organisk deling av innlegg blant familie og venner på sosiale medier. Dette har ført til mye trafikk på nettsiden.


Handling
Salgish har klart å engasjere sin målgruppe med produkter fra Barnevaderen via Facebook og Instagram. På annonsene måles det hvor mange som klikker seg inn på landingssiden.


Konvertering
I starten av lanseringen ble det gjennomført en kampanje hvor besøkende som meldte seg på nyhetsbrev fikk 25% rabatt på første kjøp. Alle som har handlet hos Salgish så langt har valgt å benytte seg av denne rabatten, og med det har vi generert mange leads med
rabatten, og noen leads har ført til salg. Vi genererer flere salg ved hjelp av utsendelse av
nyheter i butikken og tips via e-post til abonnentene våre. Vi måler også størrelsen på alle
ordrer til å få en indikasjon på hvilke produkter kunden handler sammen.


Engasjement
Vi jobber kontinuerlig med å bygge gode kundeforhold, og ønsker å skape gode muligheter for at leads kommer på gjenbesøk og at tidligere kunder foretar gjenkjøp. Kostnadene knyttet til anskaffelse av nye kunder er høyere enn å markedsføre mot de eksisterende kundene og nyhetsbrev-abonnentene våre. Derfor mener vi at det er viktig å se på verdien i den enkelte kundes livsløp, ikke kun verdien i hvert enkelt salg.

.

Litteraturliste:

Chaffey, Dave & Ellis-Chadwick, Fiona. 2019. Digital Marketing Strategy: Implementation and practice. 7.utg. London: Pearson Education Limited.

ITEO. Hva skal en digital strategi inneholde. Lesedato 31. Mai:
https://www.iteo.no/hva-skal-en-digital-strategi-inneholde/

VISMA. Om KPI. Lesedato 31. Mai 2020:
https://www.visma.no/blogg/10-enkle-rad-a-utvikle-kpier-fungerer

Leave a comment