Skip links

Beste kommunikasjonsplattform mot B2B markedet?

Faget Digital markedsføring er for øyeblikket i fase 2 med Cecilie Staude, der jeg, Magnus og Marius jobber sammen med en eksamensoppgave. Eksamenen vår går ut på å lage et forslag av en kommunikasjonsplan for DHL Norge, med fokus på FNs bærekraftsmål for 2030. I dette innlegget vil jeg drøfte mål og kanal for kommunikasjonsplanen.

FNs Bærekraftsmål


13 – Stoppe klimaendringene
FNs 13. bærekraftsmål går ut på å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet består av flere delmål som vektlegger blant annet fornybar energi, kutting av Co2 utslipp og regulering av gjennomsnittstemperatur. I planen så har vi kommet med forslag til hvordan DHL kan bidra til å oppnå målet. Allerede i dag så fokuserer selskapet på å utvikle bærekraftige logistikkløsninger, samt flere programmer som hjelper til å realisere bærekraftsmål 13.


17 – Samarbeid for å nå målene
Bærekraftsmål 17 innebærer samarbeid og partnerskap mellom myndigheter, aktører i næringslivet og sivilsamfunnet. I dag så er DHL et ledende logistikk- og transportselskap i verden, og i kommunikasjonsplanen så ønsker å gå sammen med samarbeidspartnere for å spre budskapet til FN.

Du kan lese mer om hvordan DHL jobber mot bærekraftsmålene i dag ved å klikke lenken nedentil.

www.mariusvestlien.no

Viktige Sosiale Kommunikasjonsplattformer for DHL


LinkedIn

Med tanke på at DHL opererer i en bransje der forretninger foregår for det meste i B2B markedet, ønsker vi å rette meste parten av kommunikasjonen gjennom kanalen LinkedIn. Kommunikasjonsplanen vår har tilrettelagt for flere aktiviteter på LinkedIn, fordi en del av det overordnede målet vårt er å få målgruppen til å velge DHL som transportør eller logistikkpartner, på bakgrunn av bærekraftige tiltak eller intensjoner. Med det så kan LinkedIn være en god plattform for å nå ut til eksisterende samarbeidspartnere, men også nye interessenter i næringslivet.

I følge ndw.no så er de beste dagene å publisere innhold på LinkedIn Tirsdag, Onsdag og Torsdag mellom klokken 07-08, 10-12 og 17-18.

LinkedIn har den beste distribusjonsegenskapen når det kommer til et sosialt medium man kan treffe målgruppen vår på best mulig måte når man er inne på sosiale medier. Målgruppens forbrukeratferd på plattformer slik som LinkedIn er definert i lenken nederst i innlegget.Facebook

Selv om LinkedIn er en bedre kanal for selskapet og kommunikasjonsplanen vår, så er Facebook også en veldig god plattform til å skaffe oppmerksomhet på. Facebook er en plattform som tilbyr kvalitetsdata av informasjon, noe som kan hjelpe DHL med å finne leads og potensielle samarbeidspartnere.

Dersom man tar i bruk Facebook Ads Manager til å måle målgruppens forbrukeratferd, så kan det gi en veldig god indikasjon på hvordan de bruker plattformen. Selve målgruppen vi har satt oss er definert i lenken under.

www.magnusruud.no

Kilder:

https://ndw.no/nar-er-de-beste-tidene-for-a-legge-ut-innhold-pa-sosiale-medier/
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Leave a comment